Te Āo Māori: Tīpare hangarua

Whiria te taura tangata kia tina, kia whena.

Use repurposed fabric to make tīpare, weaving together people, language and culture.