Te Āo Māori: Taonga Pūoro

Exploring the realm of Hineraukatauri

  1. Examining, touching and playing traditional instruments
  2. Making instruments
  3. Compose a piece as a group

 

He rāwekeweke ki te ao o Hineraukatauri

  1. Ka tiro, ka pā, ka whakatangi I ngā taonga puoro
  2. Ka Hanga puoro
  3. Ka tito I ētahi titonga reo puoro ā roopu